Istutukset

Monissa vesistöissä on ihmisen toiminnan myötä tapahtunut muutoksia. Kun esimerkiksi kalojen luontainen lisääntyminen on heikentynyt sopivien kutualueiden puuttuessa, tarvitaan kalakantoja elvyttäviä toimenpiteitä. Kalakantoja tuetaan sekä istutuksilla että elinympäristöjä kunnostamalla.

Mikkelin osakaskunnan alueella toteutetaan istutuksia vuosikokouksissa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Istutusajankohdista ilmoitetaan ajankohtaista osiossa. Olet tervetullut seuraamaan istutustapahtumia.

Mikkelin osakaskunnan istutussuunnitelma, jota tarkennetaan seuraavassa osakaskunnan yleisessä kokouksessa.

Istutussuunnitelma 20.4.2022 (pdf)