Kalastuksenvalvonta

Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Kalastuksenvalvoja valvoo, että kalastuksessa noudatetaan kalastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Valvonta koskee kalojen pyyntimittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita sekä pyydyksiä koskevia kieltoja tai pyydysten rakennetta koskevia määräyksiä. Kalastuksenvalvoja valvoo myös, että kalastajat ovat maksaneet kalastonhoitomaksunsa ja muut tarvittavat luvat

Kalastuksen valvojat vesillä videot osa 1 ja 2: https://www.kalastajankanava.fi/kalastuksenvalvonta

Kalastuslain mukaan kalastaja on pyydettäessä velvollinen esittämään kalastonhoitomaksunsa, muut kalastuslupansa ja henkilöllisyystodistuksensa kalastuksenvalvojalle. Jos kalastusta harjoitetaan liikkeessä olevasta veneestä, on vene pysäytettävä kalastuksenvalvojan antamasta merkistä.

Muista siis pitää kalastonhoitomaksun kuitti ja muut mahdolliset luvat aina mukana kalastaessasi. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on ikä voitava todistaa esimerkiksi henkilöllisyystodistuksella.

Osakaskunnan valvonnan yhteystiedot:

Juha Hokkanen
Laitialantie 117, 52330 Heimari
juha51hokkanen@gmail.com
0400 650 110

Mikael Kalliokoski
Iso Vissanen
mikael.kalliokoski0@gmail.com
045 843 8515

Jarkko Paananen
Porrassalmenkatu 65 A, 50100 Mikkeli
jarkkopaananen67@gmail.com
0500 346 161

Ari Partanen
Aurinkokuja 8, 00730 Helsinki
Heramäentie 219, 52340 Hangastenmaa
aripartanen@kolumbus.fi
040 544 2066