Mikkeli-Luonteri kalatalousalue

Mikkelin osakaskunta kuuluu Mikkeli-Luonteri kalatalousalueeseen (https://mikkelisaimaa.fi/). Kalatalousalueiden toiminta on alkanut vuonna 2019. Kalatalousalueita on muodostettu yhteensä 118. Toimialueet on muodostettu kalataloudellisesti riittävän suurista yhtenäisistä alueista. Alueita määriteltäessä otettiin huomioon kalastuksen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Kalatalousalueen toimintaa valvoo ELY-keskus, jonka alueella kalatalousalue pääasiallisesti sijaitsee.

Kalatalousalueen tehtävät

Kalatalousalueet toimivat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen yhteistoimintaelimenä ja niiden kuvaus ja tehtävät on määritelty kalastuslaissa (379/2015). Kalatalousalueiden keskeisin tehtävä on laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tulee olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalatalousalueen toimintaa ohjaava asiakirja, jossa muun muassa linjataan kalastuksen järjestäminen ja kalaveden hoitotoimenpiteet kalatalousalueen toimialueella. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa valvoo ELY-keskus.
Kalatalousalueen tulee järjestää kalavarojen käyttö ja hoito hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Viranomaisten on myös otettava toiminnassaan huomioon käyttö- ja hoitosuunnitelman yleiset suuntaviivat.

Muita kalatalousalueen tehtäviä ovat jäsenten edunvalvonta, kalastuksenvalvonnan järjestäminen, hoitotoimenpiteiden ja kalastuksen seurantatietojen kerääminen sekä jakaa omistajakorvaukset vesialueen omistajille.

Kalatalousalueen jäsenet

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalue voi tehdä sitoumuksia sekä hankkia nimiinsä tai käytettäväkseen omaisuutta.

Kalatalousalueiden jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat (osakaskunta, yksityisveden omistaja tai kalaveden vuokraaja) sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viiden vuoden välein luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä.