Tervetuloa Mikkelin osakaskunnan kotisivuille!

Mikkelin kalatalousalue alkaa Juurisalmesta ja päättyy Mikkelin eteläpuolisiin vesialueisiin.

Alue koostuu pääasiassa useista Saimaan selistä: Päähkeenselkä, Ukonvesi, Kyyhkylänselkä, Annilanselkä ja Pappilanselkä esimerkiksi. Kalatalousalueen pinta-ala on noin 3700 hehtaaria.

Alueen vesistöt kuuluvat pääosin hyvään laatuluokkaan ja niitä voidaan pitää lähes luonnontilaisina. Alueen vesialueet ovat toimineet ja tulevat toimimaan erilaisten kalalajien lisääntymisalueina. Jätteenkäsittely on ollut erityisen huomion kohteena viime vuosina Mikkelin alueella ja veden laatua tarkkaillaan tehokkaasti.

Alueen monipuoliset järvialueet tarjoavat hyvät mahdollisuudet vapaa-ajankalastukseen sen kaikissa muodoissa. Alueella on yhtenäislupa-alueet, jotka mahdollistavat viehekalastuksen isolla alueella yhdellä luvalla. Kalatalousalueelle myydään lupia viehekalastukseen.