Kaupallinen kalastus

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Uusia ammattikalastajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kotimaisella kalalla on suurempi kysyntä kuin mitä ehditään kalastaa, ja kalasta saa hyvän hinnan. Nykyisten ammattikalastajien keski-ikä alkaa olla niin korkea, että kotimaisen kalan saatavuus tulevaisuudessa on uhattuna.

Lisätietoa kaupallisesta kalastuksesta: https://merijakalatalous.fi/kalatalous-suomessa/mita-on-kaupallinen-kalastus/