Kartat ja rajoitukset

Lupa-alue kartta Avaa tästä

Kalastusrajoitukset

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta ja pilkintä. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta www.kalastusrajoitus.fi löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset, ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset ja kalojen alamitat.

Talvikalastusaikana osakaskunnan Saimaan alueen syvänteissä voi kalastaa silmäkooltaan alle 25 mm:n verkoilla (muikkuja) ja silmäkooltaan yli 59 mm:n verkoilla. Syvänteellä tässä tarkoitetaan yli 5 metrin syvyistä vesialuetta.