Historiaa

Mikkelin osakaskunta perustettiin keväällä 2021

Yhteensä 53 eri vesialueen omistajayksikköä tekivät päätöksen yhdistää alueensa tai osan niistä laajemmaksi Mikkelin osakaskunnaksi. Nämä eri omistajayksiköt käsittivät Saimaan Juokslahdesta Mikkeliin ja siihen laskevia pienvesialueita ja yksittäisiä järviä Mikkelin alueella. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman yhtenäinen omistajayksikkö, niin kalastuksellisesti kuin vesienhoidollisesti

Mikkelin osakaskunnan muodostaneet osakaskunnat ja niiden kartat oheisesta linkistä
Vesialueiden yhdistäminen toimitus 2020-630471 (pdf)