Ohjeistusta

Osakaskunta myy osakkailleen ja jäljempänä määritellyille ulkopuolisille vesilinnustuslupaa, joka oikeuttaa osakkaan seurassa lakien ja asetusten mukaiseen vesilinnustukseen lupa-aluekartan mukaisesti. Kausiluvat ovat vuotuisen vesilintujen metsästyskauden kestoisia. Luvat ovat henkilökohtaisia. Osakkaan metsästysoikeus on tilan omistajakohtainen, eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin. Osakaskunnan kokous päättää luvan maksullisuudesta, lupa-alueesta, rauhoitusalueista ja pyyntirajoituksista tai kiintiöistä tarpeen mukaan. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes toisin kokouksessa päätetään. Hoitokunnalla on pakollisen tarpeen sitä vaatiessa oikeus tehdä muutoksia lupaehtoihin metsästyskauden aikana ja perua lupa väärinkäytöksen takia.