Istutukset

Monissa vesistöissä on ihmisen toiminnan myötä tapahtunut muutoksia. Kun esimerkiksi kalojen luontainen lisääntyminen on heikentynyt sopivien kutualueiden puuttuessa, tarvitaan kalakantoja elvyttäviä toimenpiteitä. Kalakantoja tuetaan sekä istutuksilla että elinympäristöjä kunnostamalla.

Mikkelin osakaskunnan alueella toteutetaan istutuksia vuosikokouksissa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Istutus ajankohdista ilmoitetaan ajankohtaista osiossa. Olet tervetullut perheineen seuraamaan istutustapahtumaa.

Mikkelin osakaskunnan istutussuunnitelma, jota tarkennetaan seuraavassa osakaskunnan yleisessä kokouksessa. (linkki PDF)