Mikkelin osakaskunta perustettiin keväällä 2021

Yhteensä 53 eri vesialueen omistajayksikköä teki päätökset yhdistää alueensa tai osan niistä laajemmaksi Mikkelin osakaskunnaksi. Nämä eri omistajayksiköt käsittivät Saimaan Juokslahdesta Mikkeliin ja siihen laskevia pienvesialueita ja yksittäisiä järviä Mikkelin alueella. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman yhtenäinen omistajayksikkö, niin kalastuksellisesti kuin vesienhoidollisesti.

Liittyneiden osakaskuntien kartta

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/05/KarttaMikkelinok_Saimaanseutu_A2pysty.pdf