Metsästys

Metsästysoikeus vuokrataan hirvenmetsästykseen paikallisille metsästysseuroille niille vesialueille, joihin on ollut lupa aiemmin. Hoitokunta vastaa voimassa olevien sopimusten päivittämisistä. Uusia sopimuksia ei vesialueille myönnetä.

Vesilinnustusluvat myy Mikkelin osakaskunta. Pienille järville vesilinnustuslupia ei myönnetä. Vesilinnustusluvat ovat maksullisia. Hoitokunnan jäsen, metsästyksestä vastaava Jarkko Paananen hoitaa lupien myynnin, puh: 0500 346161.